Virga Proizvodi Korisnici O nama Prijava

ERP VIRGA paketi - komparativna tablica

ODJEL Funkcionalnosti Business Bussiness + Business
Light
Business
Services
Ugostiteljstvo Production Production + Finance FInance +
ROBNO
POSLOVANJE
 MALOPRODAJA / VELEPRODAJA - - - -
 UPRAVLJANJE NABAVOM ROBE
(bez uvoza/izvoza)
- - - -
 UPRAVLJANJE PRODAJNIM SUSTAVOM - - - - - -
 POSLOVANJE POS SUSTAVOM
za maloprodaju

za maloprodaju

za maloprodaju
-
za ugostiteljstvo
- -
 VOĐENJE CENTRALNOG SKLADIŠTA I DISTRIBUCIJE
jedno skladište
- - - - -
 KOMISIJA - - - - - - -
 FISKALIZACIJA - - -
MATERIJALNO
POSLOVANJE
 UPRAVLJANJE MATERIJALIMA/PROIZVODNJOM/GOTOVIM PROIZVODIMA - - - - - -
 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURIMA / RADNI NALOZI - - - - - - -
 NABAVA SIROVINA I MATERIJALA, SKLADIŠNO PRAĆENJE - - - - - -
 PRAĆENJE I PLANIRANJE PROIZVODNJE - - - - - - -
KNJIGOVODSTVO
RAČUNOVODSTVO
 LIKVIDATURA - -
 SALDAKONTI KUPACA I DOBAVLJAČA - - -
 POSLOVNO IZVJEŠĆIVANJE -
 GLAVNA KNJIGA - - - - -
 FAKTURIRANJE USLUGA - - - -
 PLATNI PROMET - - - -
 OBRAČUN PDV-A - - - - -
 POSLOVANJE OSNOVNIM SREDSTVIMA - - - - -
 POSLOVANJE SITNIM INVENTAROM - - - -
 POSLOVANJE POTROŠNIM MATERIJALOM - - - -
 BLAGAJNIČKA EVIDENCIJA / I OBRAČUN PUTNIH NALOGA - - - -
 OBRAČUN PLAĆE - - - - - - - -
 KADROVSKA EVIDENCIJA / EVIDENCIJA RADNOG VREMENA - - - - - - - -
 POSTOJEĆA INTEGRACIJA S VIRGA FINANCE (+) N/A
   OBVEZNO UGOVARANJE USLUGA ODRŽAVANJA I ZAKONSKE  IZMJENE
 ZAKUP LICENCI NA MJESEČNOJ ILI GODIŠNJOJ BAZI

Mobilne Virga aplikacije

ODJEL Funkcionalnosti VIRGA Mobile
Sales
VIRGA Mobile
Sales Assistant
VIRGA
Mobile Reports
VIRGA Mobile
Warehouse
VIRGA Mobile
Inventure
VIRGA Mobile
OSA inventure
ROBNO
POSLOVANJE
 UPRAVLJANJE SKLADIŠNIM ULAZOM I IZLAZOM  ROBE 
- - -
 MOBILNE INVENTURE ROBNO - - - - -
 MOBILNA VELEPRODAJA - - - - -
 MOBILNA MALOPRODAJA - - - - -
 MOBILNA POS BLAGAJNA - - - -
 MOBILNO POSLOVNO IZVJEŠĆIVANJE - - -
 CRM - - - - -
 FISKALIZACIJA - - - -
 PLAN OBILAZAKA ZA AMBULANTNU PRODAJU - - - - -
KNJIGOVODSTVO
RAČUNOVODSTVO
 MOBILNE INVENTURE OSNOVNIH SREDSTAVA - - - - -
   SINKRONIZACIJA S ERP VIRGA PAKETIMA
 TRAJNA LICENCA
 OBVEZNO UGOVARANJE USLUGA ODRŽAVANJA I
 ZAKONSKE IZMJENE
           

ERP Virga paketi - Cjenik

  Virga Bussiness Virga Bussiness Light Virga Services Virga Bussiness + Virga Ugostiteljstvo Virga Production Virga Production + Virga Finance Virga Finance +
Broj radnih mjesta 1 705,00 kn 500,00 kn 500,00 kn 1085,00 kn 500,00 kn 705,00 kn 1085,00 kn 705,00 kn 1085,00 kn
2 1040,00 kn 800,00 kn 800,00 kn 1638,00 kn 800, 00kn 1040,00 kn 1638,00 kn 1040,00 kn 1648,00 kn
3 1360,00 kn 1050,00 kn 1050,00 kn 2160,00 kn 1050,00 kn 1360,00 kn 2160,00 kn 1360,00 kn 2158,00 kn
4 1670,00 kn 1200,00 kn 1200,00 kn 2665,00 kn 1200,00 kn 1670,00 kn 2665,00 kn 1670,00 kn 2582,00 kn
5 1960,00 kn 1250,00 kn 1250,00 kn 3140,00 kn 1250,00 kn 1960,00 kn 3140,00 kn 1960,00 kn 2910,00 kn
6-10 +280,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+180,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+180,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+450,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+180,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+280,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+450,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+280,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+450,00 kn
svaki sljedeći korisnik
11-15 +270,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+170,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+170,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+440,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+170,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+270,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+440,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+270,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+440,00 kn
svaki sljedeći korisnik
16-30 +260,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+160,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+160,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+430,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+160,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+260,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+430,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+260,00 kn
svaki sljedeći korisnik
+430,00 kn
svaki sljedeći korisnik
Cijena mjesečne
naknade uključuje:

 - Zakup ugovorenog broja licenci aplikativnog rješenja,
 - zakup potrebnih računalnih kapaciteta (diskovnih i serverskih resursa) potrebnih za rad
 - arhiviranje podataka na medije traka na razini svake upisane transakcije Korisnika,
 - zaštita od neovlaštenog pristupa podacima primjenom vatrozida (Firewall), zaštitu privatnosti podataka primjenom sustava lozinki za pristup podacima na razini row-level security (Virtual Private Database)
 - prilagođavanje pojedinog programskog proizvoda zakonskim izmjenama,
 - Najava novih verzija ugovorenog aplikativnog rješenja razvijenih od strane Isporučitelja, (u pravilu 1-2 puta godišnje), te isporuka istih po zahtjevu Korisnika bez dodatne naknade, - operativnu podršku korisniku u
   radu kroz telefonske konzultacije, te pismenu e-mail komunikaciju
 
Implementacija sustava:
Jednokratno sukladno analizi potreba i specifikacije zahtjeva klijenta

 Implementacija VIRGA sustava
 Inicijalna instalacija i parametrizacija sustava:
   - izrada zaglavlja dokumenata
   - podešavanje infrastrukture
   - odobravanje prava korisnicima, otvaranje uloga
   - podešavanje korisnikove baze i instance
 Analiza poslovnih procesa korisnika - interview sa korisnikom, upitnik o funkcionalnostima
 Parametrizacija i priprema Virga sustava na Login infrastrukturi
 Prijenos korisničkih podataka - ako ih korisnik pripremi u strukturiranom obliku
 Vođenje projekta implementacije i koordinacija 
 Obuka korisnika
 

Navedene cijene ne uključuju PDV.