Virga Proizvodi Korisnici O nama Prijava

Virga FinanceGlavna knjiga

Modul pokriva poslovne procese vezane uz:

 • knjiženje temeljnica, izvoda, blagajne...

 • devizna knjiženja – za devizna konta

 • obračun i knjiženje tečajnih razlika po saldu konta – svođenje na tečaj dana
  zaključivanja financijskog perioda

 • mogućnost prihvata temeljnica iz analitičkih knjigovodstava

 • izradu zakonskih i potrebnih internih izvješća

 • dnevnik knjiženja

 • izradu analitičke konto kartice / po objektu knjiženja / po obračunskom razdoblju

 • izradu analitičke brutto bilance / po objektu knjiženja / po obračunskom razdoblju

 • izradu sintetičke brutto bilance / po objektu knjiženja / po obračunskom razdoblju

 • mogućnost definiranja izvješća glavne knjige po korisnikovoj želji i to:
  - korisnik vrši pregrupaciju kontnog plana obzirom na potrebe izvješća
  - mogućnost prikaza po željenom periodu / godišnja raspodjela po mjesecima


Likvidatura

Modul Likvidature pokriva poslovne procese vezane uz:

 • kontrolu ulaznih računa i primki robe

 • izradu knjiga ulaznih računa

 • izradu prijedloga plaćanja dospjelih obveza

 • izradu virmana, naloga za plaćanje u inozemstvo

 • izrada i kontrola naloga za plaćanje putem magnetnih medija
  i definiranih protokola Internet bankarstva

 • definiranje plana plaćanja s rezervacijom sredstava

 • evidentiranje izvoda, te automatizirana veza s planom plaćanja

 • generiranje periodičnih plaćanja

Fakturiranje usluga

Modul omogućava:

 • izradu fakture za materijal i usluge

 • izradu fakture za materijal i usluge

 • preglede i ispise fakturiranog materijala i usluga

 • prijenos izlaznih računa u saldakonti kupaca
  i automatizme formiranja temeljnice glavne knjige


Saldakonti kupaca i dobavljača

Modul Saldakonti kupaca i dobavljača pokriva poslovne procese vezane uz:

 • evidentiranje i/ili prihvat ulaznih računa iz podsustava

 • evidentiranje i/ili prihvat izlaznih računa iz podustava

 • izrada prijeboja / kompenzacija, otpisa

 • zatvaranje računa i plaćanja prilikom evidentirana izvoda ili naknadno

 • priprema podataka za obračun PDV-a

 • primjena automatiziranih procedura za kontiranje prema
  predefiniranim knjigovodstvenim stavovima

 • automatizirane procedure saldiranja zatvorenih stavki

 • mogućnost paralelnog praćenja više godina

 • izračun kamata na zakašnjela plaćanja, otvorene stavke ili sva knjiženja

 • obračun i knjiženje tečajnih razlika po zatvorenim/otvorenim stavkama
  i svođenje na tečaj

 • ispisi i pregledi (kartica partnera, otvorene stavke s arhivom,
  otvorene stavke po dospijeću, ispisi dnevnika knjiženja,
  naloga za knjiženje, naloga za plaćanje s virmanima itd,
  prometa po partnerima i kontima i itd.)


Obračun PDV-a

Modul obračun PDV-a pokriva poslovne procese vezane uz obračun poreza na dodanu vrijednost. Posebno je naglašena njegova kontrolna funkcija u odnosu na podatke vezane uz obračun PDV-a unesene u drugim dijelovima podsustava. 

Modul obuhvaća
poslovne funkcije:

 • analitičkog obračuna PDV-a kroz prihvat pripremljenih podataka
  o prezu na dodanu vrijednost u podsustavima

 • automatizirana izrada obrasca na računalu

 • korekcije i dodatke obračunu poreza prilikom izrade obračuna poreza na računalu

 • izlistavanje obveznih poreznih knjiga i kontrolni ispisi


Poslovanje osnovnim sredstvima

Informatizacija praćenja osnovnih sredstava omogućava:

 • praćenje nabavke, otuđenja, rashoda osnovnog sredstva

 • praćenje investiranja u osnovno sredstvo

 • investicijsko ulaganje

 • periodični obračun amortizacije

 • periodični obračun revalorizacije

 • mogućnost izrade probnih amortizacija

 • razni pregledi i izvješća

 • pretraživanje po različitim kriterijima

 • prikaz međusobno vezanih podataka (drill down)

Poslovanje sitnim inventarom

Modul je vezan za poslovne procese poslovanja sitnim inventarom i informatizira poslovne funkcije:

 • evidencije skladištenja, stavljanja u uporabu i rashoda sitnog inventara

 • otpisa vrijednosti po metodama jednokratnog troška i kalkulativnog troška

 • praćenja zaduživanja po osobama i mjestima troška

 • razni pregledi i izvješća

 • pretraživanje po različitim kriterijima

 • prikaz međusobno vezanih podataka (drill down)

Poslovanje potrošnim materijalom

Modul je vezan za poslovne procese evidentiranja potrošnog materijala i informatizira poslovne funkcije zaprimanja materijala s vezom na narudžbe i izdavanja materijala u upotrebu po mjestima troška.

Blagajnička evidencija i obračun putnih naloga

U okviru navedenog modula informatizirane su funkcije blagajničkog poslovanja i evidencije putnih naloga:

 • ispis uplatnica i isplatnica

 • evidentiranje gotovinskih računa

 • blagajnički izvještaj

 • specifikacija čekova

 • inventura blagajne

 • praćenje salda blagajne

 • izrada temeljnice za knjiženje glavne knjige

 • izdavanje putnih naloga

 • obračun troškova po putnom nalogu

 • likvidiranje putnih naloga

 • izrada temeljnice za knjiženje glavne knjige

Poslovno izvješćivanje – BI

LogBi – Trgovina


Izvještavanje i analiza prodaje i nabave robe kroz:

 • izradu top liste artikala po kupcima, vremenskim periodima
  i veleprodajnim lokacijama

 • analize prodaje prema robnim grupama i brand grupama

 • analize prodaje po kupcima, lokacijama i vremenskim jedinicama

 • analize prodaje po dobavljačima, robnim grupama

 • izradu top liste prodaje artikala

 • praćenje zaliha po objektima

 • pregled nabave po dobavljačima

 • analiza prosječne košarice

 • analiza elemenata kalkulacije po objektima

 • periodični izvještaji prodaje
  (po artiklima, robnim grupama, dobavljačima, vremenskim periodima)

 • prikaz prodaje najboljih - najlošijih N artikala

 • pregled prometa po dobavljačima

 • pregled prometa po robnim grupama

 • usporedne analize prometa i marže po mjesecima

LogBi – Financije


Izrada i analiza financijskih izvješća i to:

 • izrada financijskog plana po kontima/stavkama i budžetiranje

 • praćenje dinamike ostvarenja i prognoze

 • izradu i analizu financijskih izvješća po
  Međunarodnim računovodstvenim standardima

Cjenik

Prijava na demo
Broj radnih mjesta
Broj radnih mjesta
(svako sljedeće)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-30
Finance
 • 705,00 kn
 • 1.040,00 kn
 • 1.360,00 kn
 • 1.670,00 kn
 • 1.960,00 kn
 • +280,00 kn
 • +270,00 kn
 • +260,00 kn

Navedene cijene ne uključuju PDV.