Virga Proizvodi Korisnici O nama Prijava

Cloud computing tehnologija

Cloud computing predstavlja razvoj i korištenje računalnih tehnologija temeljenih na Internetu ("cloud"). Cloud (Oblak) predstavlja metaforu za Internet zbog načina njegovog prikazivanja u dijagramima računalnih mreža. Oblak predstavlja tip računarstva u kojem se IT resursi pružaju kao servis, omogućujući korisnicima pristup tim servisima putem Interneta bez posebnog znanja, stručnosti ili potrebe za nadzorom tehnološke infrastrukture koja ih podržava od strane korisnika sustava.

VIRGA – pregled proizvoda

Cloud computing (Oblak) je generalni koncept kojim je između ostalih obuhvaćen i software as a service (SaaS) poslovni model. SaaS predstavlja aplikativnu podršku (softver) koja se distribuira putem cloud computing infrastrukture. Virgo je prvi cjeloviti i integrirani ERP SaaS sustav na tržištu, dostupan na zahtjev (on-demand) i specifično prilagođen malim i srednjim tvrtkama.

Cloud computing određuje osnovne paradigme dizajniranja, izgradnje i distribucije aplikacija koje se izvode u okruženju koje omogućuje linearnu skalabilnost, pouzdanost i virtualizaciju kao bitne prednosti za korisnike sustava. U cloud computing infrastrukturu uključene su sve sklopovske i sistemske komponente potrebne da se zadovolje prethodno navedeni preduvijeti.