Virga Proizvodi Korisnici O nama Prijava

Tehničke karakteristike podatkovnog centra

Klimatizacija podatkovnog centra

Sustav klimatizacije u podatkovnom centru održava optimalnu temperaturu za nesmetarni rad računalne i komunikacijske opreme. Radna temperatura kreće se u rasponu od 20° C do 25° C, a vlažnost zraka od 40% do 60%. Rashladni sustav funkcionira u N+1 redundantnom sustavu.

Napajanje podatkovnog centra

Napajanje podatkovnog centra povezano je izravno na gradsku elektroenergetsku mrežu. U slučaju nestanka napajanja iz javne gradske mreže, autonomni diesel agregat može kontinuirano opskrbljivati napajanje podatkovnog centra u trajanju od 24 sata, prije nego što ga je potrebno dopuniti gorivom. Kapacitet generatora pokriva sva opterećenja podatkovnog centra.

Sva oprema smještena u podatkovnom centru osigurana je sustavom besprekidnog napajanja (UPS). UPS je konfiguriran u N+1 redundantnom sustavu. UPS uređaji dimenzionirani su za napajanje računalne i komunikacijske opreme podatkovnog centra za vrijeme potrebno od trenutka ispada javne elektroenergetske mreže do aktivacije diesel agregata, kao i za vrijeme potrebno za nadopunu diesel agregata gorivom.

Fizička sigurnost podatkovnog centra

Fizička sigurnost podatkovnog centra osigurana je sustavom kontrole pristupa i video nadzorom. Pristup lokaciji imaju isključivo autorizirane osobe pružatelja usluga.

Mrežna infrastruktura i nadzor mreže

Lokalna komunikacijska mreža

Lokalna mreža sastoji se od sustava UTP bakrenih kabela kategorije 6 i svjetlovodnih kabela. Poslužitelji unutar podatkovnog centra priključeni su na aktivnu mrežnu opremu u redundantnoj konfiguraciji (N+1) što poslužiteljima osigurava toleranciju na ispad jedne mrežne kartice, kabela ili cijelog preklopnika.

Javna komunikacijska mreža

Podatkovni centar povezan je sa javnom mrežom (Internet) specifičnom konfiguracijom multihomed Border Gateway Protocola (BGP). Takva konfiguracija BGP mreže omogućuje da podatkovni centar bude istovremeno spojen na javnu mrežu putem dva različita internet providera (direktnim stalnim optičkim vodom), pri čemu se za IP komunikaciju uvijek transparetno koristi isti rang IP adresa iz vlastitog autonomnog sustava (AS).

Opisana konfiguracija omogućuje neprekinutu komunikaciju podatkovnog centra sa internet javnom mrežom u slučaju fizičkih problema na priključnoj točki pružatelja usluga, ali i drugih problema koji u širem opsegu pogađaju cjelokupnu mrežu pod kontrolom pojedinog pružatelja internet usluga (ISP).

Nadzor i upravljanje mrežnim prometom

Broadcast domene lokalne komunikacijske mreže međusobno su segregirane. Layer 3 usmjeravanje mrežnog prometa u inter-VLAN komunikaciji, kao i u komunikaciji sa računalima na drugim mrežama i javnoj Internet mreži vrši se putem naprednih UTM uređaja koji obavljaju zadaće mrežnog vatrozida.

U fizičkom smislu UTM uređaji povezani su u aktivno-pasivnu cluster konfiguraciju čime se osigurava visoka dostupnost tog dijela mrežne infrastrukture.

Pravila pristupa web baziranim aplikacijama putem HTTP(s) protokola podvrgnuta su provjerama na nekoliko razina OSI stoga.

Serverska infrastruktura

Cloud Software as a service (Saas) Hosting

Klijenti zakupljuju željeni broj licenci programskog rješenja, te pristupaju aplikacijama putem Internet javne mreže koristeći web preglednik. Pružatelj usluge osigurava potrebne računalne i mrežne resurse za obradu i pohranu podataka, te skrbi o povjerljivosti i dostupnosti korisničkih podataka.

Takav modalitet korištenja aplikativnih rješenja pruža značajne prednosti u pogledu uštede na kapitalnim investicijama ulaganja u vlastitu serversku i mrežnu infrastrukturu, te njenog operativnog održavanja.

Cloud Infrastructure as a service (Iaas) Hosting

U podatkovnom centru klijenti mogu zakupiti virtualne poslužitelje sukladno trenutnim potrebama, te na taj način dimenzionirati trošak infrastrukture po "pay as you grow" principu.

Sigurnosna pohrana podataka

Izrada sigurnosnih kopija podataka virtualnih i fizičkih poslužitelja u podatkovnom centru provodi se putem mrežnog backupa, pri čemu se podaci pohranjuju na robotiziranu tračnu biblioteku koja osigurava veliki kapacitet pohrane podataka. Zbog sigurnosti, korisnički podaci automatski se repliciraju na zemljopisno dislociranu lokaciju, kao sastavni dio plana kontinuiteta poslovanja.

Podrška korisnicima i nadzorni sustav

Nadzor

U podatkovnom centru pružamo tehničku podršku telefonom ili e-mailom radnim danom od 8 do 17h.

Intervencije izvan radnog vremena moguće su u slučaju hitnih intervencija ili prema unaprijed postavljenom zahtijevu korisnika

Održavanje sustava

Održavanje sustava obuhvaća poslove provođenja stalnog nadzora svih komponenti sustava, te prikupljanje i analizu podataka o preformansama sustava. Osim navedenog, vrši se konstantno testiranje svih komponenti sustava i uvježbavanje timova za efikasno upravljanje sustavom.