Virga Proizvodi Korisnici O nama Prijava

Dostupnost i zaštita podataka

Visoka dostupnost i zaštita podataka

Visoka dostupnost sustava (HA - high availability), te briga za podatke klijenata ugrađene su u same temelje Virga sustava. Virtualizacijske tehnologije i napredna High Availability (HA) rješenja pružaju superiornu zaštitu podataka i dostupnost sustava, svodeći na najmanju moguću mjeru bilo kakav planirani ili neplanirani ispad na svim tehnološkim razinama, uključujući hardverske i softverske komponente. U slučaju kvara ili ispada opreme moguće je izvesti failover produkcijskih instanci aplikacijskih poslužitelja, kao i poslužitelja baze podataka.

Backup sustava

Na slici prikazana je arhitektura sustava za upravljanje i izradu sigurnosnih kopija podataka. Interna mreža zaštićena je vatrozidom. Na internoj mreži nalaze se poslužitelji koji sadrže korisničke podatke.

Primjenjuje se sljedeća strategija izrade arhiva:

dnevni backup - izrađuje se za kratkoročno čuvanje. Mediji na koje se pohranjuju te kopije ostaju u okruženju računalnog centra kako bi se mogla izvršiti brza restauracija podataka u slučaju havarije. Prosječno vrijeme čuvanja tih kopija kreće se između 15 i 30 dana od datuma njihovog nastanka

offsite ili vanjske arhive - izrađuju se na zasebni skup medija koji se zatim fizički transportiraju na udaljenju lokaciju izvan računalnog centra. Vrijeme čuvanja tih kopija kreće se između 60 i 90 dana. Njihova je namjena pohrana sigurnosnih kopija na vanjske lokacije uz pomoć kojih bi se mogli restaurirati podaci u slučaj prirodnih nepogoda ili više sile koja bi upotpunosti uništila računalni centar, opremu i sve dnevne backupove.

Sistemska platforma

U sljedećoj tablici specificirane su komponente tehničke osnovice Virga sustava:

VIRGA - Specifikacija komponenti
  • Hardverska arhitektura
  • Operativni sustav
  • Aplikacijski poslužitelj
  • Oracle DB poslužitelj
  • Intel Xeon
  • Red Hat Enterprise Linux 6 za x64
  • Oracle Fusion Middleware 11g R2
  • Oracle Database 12c R1