Virga Proizvodi Korisnici O nama Prijava

Podrška korisnicima

Korisnički zahtjevi definiraju način rada Service desk-a kako bi se postojećim korisnicima omogućila jednostavna i efikasna dojava problema i započeo postupak njegova otklanjanja.

Svi problemi/zahtjevi pristigli putem e-maila, fax-a i/ili telefonskog poziva evidentiraju se u odgovarajući Service desk program. U navedenom software-u bilježi se datum i vrijeme podnošenja zahtjeva, ime korisnika (firme) i osobe koja podnosi zahtjev, te opis zahtjeva/problema. Djelatnici Service desk-a na temelju statusa korisnika i ugovornog odnosa, analiziraju i evidentiraju zaprimljenu prijavu (određuju prirodu problema/zahtjeva, prioritet i dr.).

U ovisnosti o prirodi zahtjeva služba Service desk-a:

  • evidentira korisničke zahtjeve

  • samostalno rješava problem savjetom ili intervencijom

  • prosljeđuje korisnički zahtjev u razvojni tim

Svaka samostalna intervencija od strane Service desk-a biti će popraćena evidencijom izvršenih radova. U situacijama kada se zahtjev prosljeđuje u razvojni tim, korisnika se može obavijestiti o statusu njegovog zahtjeva, odnosno vremenskom periodu u kojem bi isti trebao biti riješen.

Služba Service desk-a svaku nastalu promjenu na poslovnom rješenju testira, kako bi korisnik dobio potpuno istestirano rješenje.